Lov om droneflyvning 2016

Brugen af forskellige typer af ubemandede fly, populært kendt som droner, er steget kraftigt i de seneste år – både til privat brug fritid, og til kommerciel “luftfoto”. Ubemandede fly er generelt udstyret med kameraer, i modsætning til traditionelle fjernstyrede modelfly, som er blevet brugt af entusiaster i mange år. Da sådanne droner sandsynligvis blive drevet på en måde, der kan udgøre en større risiko for offentligheden og andre fly. I modsætning til bemandede eller modelfly er der ingen klare operationelle retningslinjer, så operatørerne kan ikke være opmærksomme på de potentielle farer eller faktisk det ansvar, de har til at undgå kollisioner. Enhver, flyve en drone enten rekreativt eller forretningsmæssigt har selv  ansvaret for at gøre det sikkert.

Lovgivning om droneflyvning

Her er en video der godt illustrerer hvad du må og ikke må med din drone. Under videoen er der de danske regler.

Her finder du de danske regler:

lovgivning om droner

Altså kort sagt, så længe du ikke forstyrer andre med din flyvning og flyver ansvarligt, så kan du næsten flyve som du vil.

Som dronepilot skal man følge den lov som hedder BL9-4, som beskriver loven omkring luftfart med ubemandede luftfartøjer.